Het Sint-Pietersinstituut onthardt met groen en blauw

Een onthard schoolplein dat ecologisch werd heringericht met blauwgroene oplossingen.

info onthardingsproject

gemeente

Turnhout

adres projectsite

Jubileumlaan 1

opdrachtgever

vzw KOBArT Sint-Pietersinstituut

projecttype

plein

participatie

 

ontwerper

Ingenieursbureau France nv in samenwerking met Architectuurgroep Oosthoven

investeringskost

1.500.000 euro

uitvoeringstermijn

2021

aannemer

Vangeel Wegenbouw bvba

meer info

https://blauwgroenvlaanderen.be/scholen/voorbeelden/sint-pietersinstituut-turnhout/

toegepaste maatregelen

ontharding

3650 m²

waterbeheer

10.000 m² afkoppeling hemelwater dat wordt geïnfiltreerd in beek of wadi of wordt gebruikt voor het spoelen van toiletten

groeninrichting

3650 m² groene ruimte, met inheemse streekeigen bomen, struiken en planten, voedselbos, gevelgroen.

hittestress

voorzien van bomen, groen en waterelementen zorgt voor verkoeling op warme dagen

modal shift

 

leefkwaliteit

creatie van een kwaliteitsvolle, groene, rustige omgeving, maar tegelijkertijd ook een sportieve, uitdagende en avontuurlijke speelruimte vol spel- en leerkansen.

biodiversiteit

behoud van monumentale bomen + aanplant extra inheemse bomen, struiken en planten. De beplantingskeuze gebeurde: klimaatadaptief, biodivers, ecologisch en bij- en insectvriendelijk. Er is veel aandacht gegaan naar een ecologische keuze van de beplanting. Het bestaande park werd proper gezet waarbij exoten (paplaurier, coniferen,…) werden vervangen door streekeigen beplanting.