team

Atelier Ruimte Kempen wordt geregisseerd door IOK plangroep, een multidisciplinair team van ruimtelijk planners dat de ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken en expertises benadert. Zij worden voortdurend ondersteund door andere betrokken teams van IOK zoals het duurzaamheidsteam, de juridische dienst, de technische dienst, de dienst projectontwikkeling, … .

Het team werkt daarnaast samen met een netwerk van partners en experten van binnen en buiten de Kempen om oplossingen te bieden aan de vele aspecten, vraagstukken en uitdagingen van ruimtelijke kwaliteit.  

Stijn Sneyers

diensthoofd
expert milieu, duurzaamheid & energie
bio-ingenieur
stijn.sneyers@iok.be

Hannelore Thoelen

stedenbouwkundig ontwerp
architect
expert Kwaliteitskamer Kempen
hannelore.thoelen@iok.be

Johan Van Opstal

stedenbouwkundig ontwerp
burgerlijk ingenieur architect
johan.vanopstal@iok.be

An Vandeplas

stedenbouwkundig ontwerp
architect
expert Kwaliteitskamer Kempen
an.vandeplas@iok.be

Luk Helsen

mobiliteitsexpert
luk.helsen@iok.be

Rhea Denissen

GIS-coördinator
expert open ruimte
bio-ingenieur
rhea.denissen@iok.be

Marijke Sannen

stedenbouwkundige ondersteuning
geograaf
marijke.sannen@iok.be

Liselotte Raes

stedenbouwkundige ondersteuning
geograaf
expert milieueffecten
liselotte.raes@iok.be

Dirk Heylen

stedenbouwkundig-juridische ondersteuning
architect
dirk.heylen@iok.be

Tinne Schorrewegen

stedenbouwkundig ontwerp
landschapsarchitect
tinne.schorrewegen@iok.be

Annick Sprengers

Caroline Ariën

mobiliteitsexpert
caroline.arien@iok.be

Ilse Leijnen

stedenbouwkunding ontwerp
architect
ilse.leijnen@iok.be

Jan Druyts

stedenbouwkundig ontwerp
burgerlijk ingenieur architect
jan.druyts@iok.be

Abdul Al-Sharafi

grafische ondersteuning
abdulwahab.al-sharafi@iok.be

Maarten Aerts

stedenbouwkundinge ondersteuning
maarten.aerts@iok.be

Yves Goossens

mobiliteitsexpert
yves.goossens@iok.be

Maarten Baeyens

mobiliteitsexpert
maarten.baeyens@iok.be

Nancy Peeters

mobiliteitsexpert
nancy.peeters@iok.be