onroerend erfgoed

De Kempen bevat heel wat waardevol onroerend erfgoed. Het behoud en integratie van waardevol onroerend erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen is van groot belang om de identiteit en het geheugen van een plaats te behouden en heeft hierbij ook een grote sociale en maatschappelijke waarde. Bij het Atelier Ruimte Kempen zal het stimuleren van het behoud van waardevol onroerend erfgoed geïntegreerd worden bij de organisatie van de Kwaliteitskamer Kempen en de Open Oproep Kempen. Hierbij zal er samengewerkt worden met partners en experten die ervaring en kennis hebben hier omtrent. Een selectie van projecten waarbij waardevol onroerend erfgoed geïntegreerd werd, zal ook toegevoegd worden aan de Kempenkaart. Op termijn kunnen er hier omtrent ook andere initiatieven uitgewerkt worden in samenwerking met de betrokken intergemeentelijke erfgoeddiensten.

Links bestaande instrumenten of initiatieven:

Soorten onroerend erfgoed:
https://www.onroerenderfgoed.be/definities

Erfgoedstatuut van onroerend erfgoed opzoeken: 
https://www.onroerenderfgoed.be/het-erfgoedstatuut-opzoeken

Regelgeving onroerend erfgoed:
www.onroerenderfgoed.be/regelgeving

Overzicht Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten:
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-ioedse