publicaties

Een overzicht van publicaties van de betrokken partners en experten en van het Atelier Ruimte Kempen zelf. De publicaties sluiten aan bij de verschillende ruimtelijke thema’s van dit platform.

Atelier Ruimte Kempen zal vanaf 2022 beknopte praktische publicaties uitbrengen waarbij er specifieke ruimtelijke onderwerpen benaderd worden en er een link gelegd wordt met concrete projecten binnen de Kempen. Deze publicaties worden voor de betrokken gemeenten digitaal ter beschikking gesteld. Ze worden jaarlijks geactualiseerd op basis van o.a. de werking van de Kwaliteitskamer Kempen en de Open Oproep Kempen en ervaringen vanuit maatwerk.

Grote plannen voor kleine stations

Wat is de toekomst van onze treinstations? Steeds meer loketten sluiten en vele haltes kennen vandaag maar een troosteloze aanblik. Toch vinden steeds meer forenzen opnieuw de weg naar de kleinere stations, ook ver buiten de stad, nu de files opnieuw aanzwellen.

In dialoog met de provincie Antwerpen, de NMBS en de betrokken gemeenten onderzocht de masteropleiding Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening van de Universiteit Antwerpen hoe zo’n station meer zou kunnen zijn dan enkel een treinhalte. Wat zou zo’n station voor de buurt en de hele gemeente kunnen betekenen? En wat is er nodig om van een geslaagd en haalbaar stationsproject te kunnen spreken?

Deze ONTO bundelt drie semesters aan analyse-, ontwerp- en implementatiestudies van vier stationsomgevingen in de Antwerpse Kempen en bestudeert hoe stationsontwikkeling synoniem kan staan voor kernversterking.

 

naar de publicatie

Toolbox Dorpse Architectuur

Al te vaak vallen de dorpskernen in Vlaanderen onder het mom van het verdichtingsdiscours immers ten prooi aan generieke appartementsgebouwen die niet bijdragen aan de verblijfskwaliteit, de leefbaarheid of klimaatrobuustheid van het dorp. Op zoek naar alternatieven werkte AR‐TUR aan een Toolbox Dorpse Architectuur. De Toolbox Dorpse Architectuur toont met een scala aan voorbeelden van projectverhalen, dorpse figuren en tactieken hoe collectief wonen in dorpen beter kan.

 

naar de toolbox

Kempenatlas

De ‘Kempenatlas’ van AR-TUR brengt de Antwerpse Kempen voor het eerst grondig in kaart. Twaalf thematische kaarten geven een inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling en de toekomstmogelijkheden van de regio. Meer dan tweehonderd foto’s van archetypische plekken tonen de Kempen in al hun facetten. De Kempenatlas is hét referentiewerk en een inspiratiebron voor iedereen die mee de schouders wil zetten onder een duurzame toekomst voor de regio.

 

naar de kempenatlas