Open Oproep

een selectieprocedure voor ontwerpers van publieke opdrachten

De Open Oproep is één van de instrumenten die de Vlaams Bouwmeester aanbiedt bij het zoeken naar architecturale kwaliteit voor projecten van de Vlaamse en lokale overheden. Naast een voorbeeldige opdrachtgever is immers de juiste keuze van een ontwerper voor elk project van doorslaggevend belang.

Voor meer informatie: De Open Oproep Vlaams Bouwmeester

Projecten van de Open Oproep in de Kempen 

Projecten in de Kempen die gerealiseerd werden door middel van de Open Oproep of waarvoor een procedure lopende is, zijn raadpleegbaar via de Ruimte Kempenkaart.

 

De Open Oproep & Atelier Ruimte Kempen 

Atelier Ruimte Kempen gaat periodiek in overleg met Team Vlaams Bouwmeester waarbij raakvlakken en samenwerkingen aan bod komen. Vanuit Atelier Ruimte Kempen worden lokale overheden gestimuleerd om het instrument van de Open Oproep te hanteren in kader van publieke opdrachten. Voor elk Open Oproep traject stelt Vlaams Bouwmeester niet alleen de eigen expertise en die van een ervaren team ter beschikking van de bouwheer, maar hij draagt ook een onafhankelijk deskundige voor, die wordt gekozen omwille van een specifieke, projectgebonden expertise. Experten van Atelier Ruimte Kempen kunnen betrokken worden bij deze procedure of van bij de start geraadpleegd worden om bijvoorbeeld de projectdefinitie te formuleren.