omgevingsparticipatie

Omgevingsparticipatie is een grote uitdaging voor iedere gemeente, initiatiefnemer, eigenaar, projectontwikkelaar betrokken bij de ontwikkeling en transformatie van een specifieke ruimte. Niet alleen in kader van beleidsvisies, ruimtelijke instrumenten en projecten van lokale besturen is een participatietraject van groot belang maar ook private initiatiefnemers die ruimtelijke ontwikkelingen vooropstellen, moeten dit integreren in hun proces.

Het participatieproces is afhankelijk van de specifieke, locatie en projectinhoud en zal dus ook steeds maatwerk zijn: wie betrekken we? Wie organiseert de participatieactiviteiten? Welke onderwerpen staan op de agenda en welke niet? Staan we werkelijk open voor nieuwe ideeën? Levert participatie echt wat op, ook voor de ontwikkelaar? Of kost het alleen maar tijd en geld? En hoe is de politiek betrokken: actief, of meer op de achtergrond? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen waar je als initiatiefnemer en betrokkene bij omgevingsparticipatie tegenaan kan lopen.

Het Atelier gaat aandachtspunten en praktische handvaten uitwerken voor privaat georganiseerde participatieprocessen. Dit zal deel uitmaken van het generieke aanbod aan de 29 betrokken gemeenten.