projectatelier

De Kwaliteitskamer Kempen werd opgericht in 2015 om de gemeenten binnen het werkingsgebied van IOK te ondersteunen bij de advisering en begeleiding van grootschaligere en complexere projectaanvragen voorafgaand aan de vergunningsprocedure.

Deze Kwaliteitskamer wordt vandaag uitgebreid met het projectatelier. Bij een projectatelier gaat de kwaliteitskamer zelf ontwerpend onderzoek uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld om de ontwikkelingspotenties en inrichtingsvoorwaarden van een projectsite te onderzoeken voorafgaand aan een adviestraject. Ook kan een projectatelier tijdens een adviestraject ingelast worden.

Voor projectateliers of andere trajecten op maat, kan ook contact opgenomen worden via mail.

Lees hier ook de ervaringen van de gemeente over het projectatelier! 

 

 

 

folder Kwaliteitskamer Kempen

 

praktische wegwijzer gemeente