kunst in de publieke ruimte

Zowel bij private als publieke opdrachten wordt er vaak bestaande of nieuwe publieke ruimte geïntegreerd. Publieke en collectieve plaatsen bieden ruimte voor ontmoetingen, cultuur-, sport- en belevingsinitiatieven, groen- en waterinrichting,… en ook tijdelijke of permanente kunstinitiatieven. Kunst en cultuur maken een belangrijk onderdeel uit van de kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van een locatie en moeten gestimuleerd worden.

De integratie van kunst in de publieke ruimte is van alle tijden en biedt voor iedereen de mogelijkheid om met kunst in aanraking te komen. Bij Atelier Ruimte Kempen zal het stimuleren van kunst in de publieke ruimte (publieke buitenruimte en publiek toegankelijke gebouwen) geïntegreerd worden bij de organisatie van de Kwaliteitskamer Kempen en de Open Oproep Kempen. Hierbij zal er samengewerkt worden met externe experten die ervaring en kennis hebben hier omtrent. Een selectie van kunstprojecten zal ook toegevoegd worden aan de Kempenkaart. Op termijn kunnen er hier omtrent ook andere initiatieven uitgewerkt worden.

Links bestaande instrumenten of initiatieven:

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/platform-kunst-opdracht/ontdek/stimuleringsinstrument-kunst-opdracht-de-publieke-ruimte