Kwaliteitskamer Kempen

Kwaliteitskamer Kempen (vroeger IKRO) werd opgericht in 2015 om de gemeenten binnen het werkingsgebied van IOK te ondersteunen bij de advisering en begeleiding van grootschalige en complexe projectaanvragen. Elk project en elke locatie is anders en dit vraagt steeds om maatwerk. Een goede procesbegeleiding, vanaf de analyse van de projectsite tot het definitieve ontwerp, is vaak essentieel voor een goed project.

Gezien de complexiteit en de omgevingsimpact van projecten groot is op verschillende domeinen en schaalniveaus, zal de betrokkenheid van specifieke expertise bij het adviseren nodig zijn. De gemeente kan hiervoor beroep doen op de Kwaliteitskamer Kempen, georganiseerd door de intercommunale IOK. Deze kwaliteitskamer bestaat uit medewerkers van IOK plangroep en uit een team van externe experten. Bijkomende experten kunnen steeds betrokken worden voor specifieke thema’s. Hierbij doen we beroep op Netwerk Ruimte Kempen

 

De Kwaliteitskamer Kempen vindt maandelijks plaats, telkens van 13u00 – 14u30 of van 15u00 – 16u30.

Gelieve contact op te nemen via mail voor een afspraak. 

Voor projectateliers of andere trajecten op maat, kan eveneens contact opgenomen worden via mail.

 

folder Kwaliteitskamer Kempen

 

praktische wegwijzer gemeente

 

vlugschetsen

Adviezen kunnen worden vertaald door of aangevuld met een vlugschets.  Deze schets visualiseert de krijtlijnen van het advies op een plan.  Een vlugschets verduidelijkt het advies en maakt een gesprek hierover eenvoudiger, maar moet niet als een ontwerpvoorstel beschouwd worden.