Geel Huis Perrekes

omschrijving project door de ontwerper

Huis Perrekes geeft sinds 1986 zorg en begeleiding aan personen met dementie. Dit gebeurt in een zo normaal mogelijke, kleinschalige omgeving. Een zo gewoon mogelijk huis in een gewone straat in een gewoon dorp. Het project omvat enerzijds een masterplanvisie over de werking en de relatie met het dorp en anderzijds de realisatie van enkele nieuwe functies zoals een nieuwe woning, een dagopvang en kortverblijf, enkele gemeenschappelijke functies en assistentiewoningen. Het masterplan is een hulpmiddel om de werking van Huis Perrekes op een intense en actieve manier met het dorpsweefsel van Oosterlo te verweven. Daarvoor gebruikt men het erf-model,
waarbij de publieke en private buitenruimtes intelligent in elkaar haken en zo de huizen ruimte en geborgenheid geven zonder ze te isoleren. Zo zorgt het model ervoor dat de privétuinen op een kwalitatieve manier aan het publieke park verbonden worden. Het resultaat is een ruimte waarin het dorp en de huizen van Perrekes iets voor elkaar kunnen betekenen. Aan de straatkant voorziet men assistentiewoningen en een crèche. Aan de overkant, in de voormalige doktersvilla, een zorgpension met dagopvang en kortverblijf. Het gevarieerde uitbreidingsprogramma heeft een sterke visuele aanwezigheid in het dorpsweefsel met een hoge woonkwaliteit voor de bewoners. In het masterplan ontwikkelde men een nieuwe woontypologie. Het nieuw huis staat centraal op het terrein, achter de dierenweide, waarrond een centrale, groene en open pandgang voorzien is. In de huizen zijn serres geïntegreerd, de patio’s zijn groen en de dieren zijn dichtbij. Het park is een publieke ontmoetingsplaats met een verenigend pad waarrond verschillende activiteiten plaatsvinden. De grenzen met de bestaande tuinen krijgen gradiënten van verweving met het nieuwe dorpspark. In een eerste fase werd de voormalige doktersvilla verbouwd tot zorgpension. De villa is het voormalige huis van de huisarts van het dorp Oosterlo. De woning heeft een bijzondere uitstraling door haar geschiedenis, haar plaats in het dorp en haar parktuin. Het huis is verbouwd tot een plek voor kortverblijf, dagverzorging, nachtopvang en ambulante opvang op maat.

info woonproject

gemeente

Geel

terreinopppervlakte

1.100m2

architect

NU architectuuratelier

landschapsarchitect

Hout- en Plantgoed

projectnummer

GE-WZ-01

adres projectsite

Zammelseweg 1 Oosterlo

opdrachtgever

Huis Perrekes vzw

studiebureau

Infrabo

datum vergunning

juni 2016

bouwjaar

2016

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes
 • collectieve functies/ voorzieningen: tuinpaviljoen en parktuin

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid

aandeel groene ruimte (volle grond)
70%

totaal aantal wooneenheden
12

totaal aantal fietsparkeerplaatsen
10