Onthardingsprojecten

De Kempense verhardingsvoetafdruk (365 m² per inwoner) is groot en groeit, wat leidt tot steeds meer (klimaat)problemen. De Kempen is bijzonder kwetsbaar voor de toenemende droogteproblematiek. De Kempense gemeenten willen verharding vermijden, terugdringen en afkoppelen. Hiermee gaan we graag aan de slag en we trachten deze ambitie mee waar te maken in onze ontwerpopdrachten.