Westmalle Petrolstation

omschrijving project door de ontwerper

Met Petrolstation hebben we als ontwerpers van woningen in ‘dorpen voor mensen’, getracht een vriendelijke verdichting te geven aan een stukje verloederd dorp. Met kleine gebaren – een terugspringende hoek, een bank aan het inkomportaal, een even hoger liggend appartement,
een boom en een brede vensterdorpel geeft Petrolstation kwaliteit en persoonlijkheid aan het wonen en nodigt het de toevallige passanten uit om even te vertragen. In zijn materialen en detaillering refereert dit gebouw naar het overliggende herenhuis en klassieke stadswoningen,
op een eigentijdse manier. Parkeren – voor auto’s en fietsen – gebeurt vandaag achteraan op het perceel maar wordt in de toekomst opgenomen in het naastliggende project zodat de bewoners er een mooie tuin bijkrijgen. Energiezuinigheid en duurzaamheid zijn als leidmotief in het
ontwerpproces meegenomen.

info woonproject

gemeente

Westmalle

terreinopppervlakte

1.142m2

architect

AID Architecten

landschapsarchitect

/

projectnummer

WM-W-01

adres projectsite

Antwerpsesteenweg 332 Westmalle

opdrachtgever

Koen Renders

studiebureau

Studiebureau Van Hoorickx

datum vergunning

juni 2016

bouwjaar

2017

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes
 • collectieve functies/ voorzieningen: tuinpaviljoen en parktuin

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid
87 won/ha

aandeel groene ruimte (volle grond)
922m2

totaal aantal wooneenheden
8

totaal aantal fietsparkeerplaatsen