Westerlo Den Dreef

omschrijving project door de ontwerper

Aan de rand van Westerlo wordt deze sociale woonwijk als inbreidingsproject in een overmaatse verkaveling geschoven. Net op de overgang van de woonkern naar het nattere landschap van de Wimp, heeft de wijk een verantwoordelijkheid om hemelwaterneutraal te zijn. De openbare ruimte is hier vormgegeven als watermachine die toont hoe natuurlijke systemen kunnen bijdragen aan infiltratie, buffering en herbruik van hemelwater.

Met een sociale bouwmaatschappij die al langer werkt aan innovatieve energetische concepten, is de ambitie voor deze wijk hoog. De compacte schakeling van de woningen vrijwaart een stuk open ruimte als speel- en waterlandschap. De nieuwe buurt wordt collectief verwarmd met een slim warmtenet. Groepsparkeren speelt in op de modal shift waarbij parkeerplekken kunnen uitdoven of transformeren tot extra fietsenbergingen. Sociale woningbouw die efficiënt en duurzaam is, inzet op een beperkt aantal materialen en met dit palet toch variatie in compositie en detail realiseert. De woningen winnen zo aan herkenbaarheid en eigenheid: wisselende dakvormen, speelse verschuivingen met volumes, aandacht voor raam- en borstweringdetails, een mooie eigen voordeur, …

De 44 woningen bevatten 10 verschillende en aanpasbare woontypes voor starters, gezinnen, medioren en senioren: rijwoningen aan de dreef, hofwoningen in clusters en gestapelde woningen met gedeelde ingang aan de uiteinden van de dreef.

info woonproject

gemeente

Westerlo

opdrachtgever

SHM Zonnige Kempen

architect

plusoffice architects

studiebureau

RCR

Util

Macobo-Stabo

adres

Laathof 1 – 77

terreinoppervlakte

15.698m2

landschapsarchitect

LAND Landschapsarchitecten

uitvoering: ARA

datum vergunning

mei 2018

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes: seniorenwoningen
 • collectieve functies/ voorzieningen: collectieve verwarming via WKK

inrichting & ontwerp

  • publiek groen
  • collectief groen
  • collectief parkeren auto
  • collectief parkeren fiets
  • boomgaard – moestuin
  • robuustere natuurzone
  • gevelgroen
  • publieke trage verbinding
  • CO2-neutraal
  • opvang hemelwater binnen project
  • (deels) behoud historisch erfgoed
  • behoud landschapselementen
  • voorzieningen insecten, vogels, dieren
  • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

   

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid
28 woningen/ha

aandeel groene ruimte (volle grond)
12.881m2

totaal aantal wooneenheden
44

totaal aantal fietsparkeerplaatsen
112