Turnhout Reconversie Anco-site

omschrijving project door de ontwerper

De Anco-site, een voormalige industrieel complex aan de rand van de historische kern van Turnhout, ligt tussen kanaal, spoorweg en Guldensporenlei. In de omgeving liggen nogal wat verschillende soorten bebouwing: enkele rijwoningen, een klein kasteeltje, een sociale tuinwijk uit
de jaren 60, een rits dijkwoningen, tennisclub Den Bremt en residentie Guldensporen. Te midden van deze fragmenten hebben we de in het masterplan gevraagde rijwoningen gebundeld tot vier grotere blokjes. Drie compacte gebouwtjes met ieder zes woningen en één gebouw als accent met 11 woningen op de kop. Alle woningen zijn van het duplex-type: grondgebonden met ruime tuin of dakterras. Door de bundeling tot vier compacte gebouwen is de tussenruimte genereus van maat. Het aanwezige hoogteverschil in het terrein is op verschillende manieren uitgewerkt tot een klein landschap: getrapt, glooiend, groen of verhard.

info woonproject

gemeente

Turnhout

terreinopppervlakte

3.418m2

architect

BULK architecten

landschapsarchitect

BULK ism Stefan Morael & Atelier Ruimtelijk Advies

projectnummer

TU-W-01

adres projectsite

Tichelaerijstraat Turnhout

opdrachtgever

De Ark

studiebureau

Studio 10

datum vergunning

februari 2014

bouwjaar

2016

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes
 • collectieve functies/ voorzieningen: parkeerkelder

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid
85 won/ha

aandeel groene ruimte (volle grond)
2.175m2

totaal aantal wooneenheden
29

totaal aantal fietsparkeerplaatsen
88