Turnhout Academie

omschrijving project door de ontwerper

De Academie is een herbestemming van de voormalige gemeentelijke meisjesschool naar een co-housing project met 14 woningen, 4 kamerwoningen en een handelsruimte. Het oorspronkelijke volume van het beschermd monument werd in ere hersteld en nieuw leven ingeblazen. Achteraan op het perceel is een houten nieuwbouwvolume geplaatst dat de gemeenschappelijke ruimtes, de kamerwoningen voor begeleid wonen en enkele woningen huisvest. Tussen het bestaande en het nieuwe volume bevindt zich de gemeenschappelijke tuin met zwembad. De ondergrondse parking maakt het mogelijk om het volledige binnengebied autovrij te houden. De woningen voldoen aan de BEN-norm. Verwarming en sanitair warm water van de woningen en het zwembad geschieden via warmtepompen. Op het nieuwbouwvolume werden maximaal zonnepanelen geplaatst voor hernieuwbare energie. 

info woonproject

gemeente

Turnhout

terreinopppervlakte

4.950m2

architect

B-architecten

landschapsarchitect

Bart & Pieter Garden Architects

projectnummer

TU-W-02

adres projectsite

Gemeentestraat 5

opdrachtgever

HEEM Cohousing

studiebureau

Van Hoorickx

datum vergunning

november 2018

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes: studio’s zelfstandig begeleid wonen
 • collectieve functies/ voorzieningen: zwembad, sauna, buurtschuur, parkeerkelder

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

aandeel groene ruimte (volle grond)
9%

totaal aantal wooneenheden
18

totaal aantal fietsparkeerplaatsen
53