Heraanleg pleintje Heikant

Het Heikantplein werd omgetoverd van afgeleefd, verlaten en donker plein naar een aangename verblijfsplek.

info onthardingsproject

gemeente

Vorselaar

adres projectsite

Kruispunt Heikant – Boulevard – Molenstraat

opdrachtgever

lokaal bestuur

projecttype

plein

participatie

bij de opmaak van het ruimere beeldkwaliteitsplan werd overlegd met de inwoners

ontwerper

Jozef Legrand, Michiel De Visscher en Ingenieursbureau France nv

investeringskost

540.000 euro

uitvoeringstermijn

2009

aannemer

 

toegepaste maatregelen

ontharding

 

waterbeheer

gescheiden rioleringsstelsel te plaatsen. Het hemelwater stort over in een wadi en gracht. De vernieuwde parking werd uitgevoerd in kassei met open voeg om zo veel mogelijk hemelwater lokaal te laten infiltreren. Het plein watert af naar een decoratieve gracht langs de Boulevard. Het regenwater infiltreert zo op natuurlijke wijze.

groeninrichting

sterke vergroening van het plein met bijkomende bomen en speelzone in groen

hittestress

extra bomen, groen en waterelementen zorgen voor verkoeling op warme dagen

modal shift

De verharde ruimte werd verminderd, een deel van het wegtracé werd afgeschaft en ingenomen als plein.

leefkwaliteit

Na de heraanleg staan openheid, functionaliteit en gezelligheid centraal. Belangrijke jaarlijkse activiteiten in Vorselaar verhuisden naar deze plek.

biodiversiteit

Behoud van volwassen bomen + extra bomen en groen