Park Piot

De afbraak van enkele schoolgebouwen en speelplaatsen van de school Heilig Graf in Turnhout zorgde ervoor dat een grote, groene en open ruimte ontstaat rond de school en in de binnenstad, in synergie met de omgeving.

info onthardingsproject

gemeente

Turnhout

adres projectsite

Baron du Fourstraat thv school Heilig Graf

opdrachtgever

vzw Instituut van het Heilig Graf

projecttype

plein

participatie

participatietraject met de leerlingen en leerkrachten

ontwerper

 

investeringskost

433.500 euro

uitvoeringstermijn

2022-2023

aannemer

 

meer info

https://secundair.heilig-graf.be/ParkPiothttps://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/10/heilig-graf-turnhout-onthardt-2400-vierkante-meter/

toegepaste maatregelen

ontharding

2354 m²

waterbeheer

Een wadi werd strategisch aangelegd op het laagste punt. Om het hoogteverschil aan te pakken, is er gewerkt met trappen die als zitplaatsen kunnen dienen. De paden zijn aangelegd in waterdoorlatende verharding met aandacht voor toegankelijkheid 

groeninrichting

streekeigen bomen, hagen en ander groen, wilde bloemenweides, een insectenhotel, een kruidentuin, houten sport- en spelelementen en groene heuvels. De behouden sanitairblok heeft een groendak gekregen.

hittestress

voorzien van bomen, groen en waterelementen zorgt voor verkoeling op warme dagen

modal shift

 

leefkwaliteit

Het park zal uit drie zones bestaan: een trappenzone die mogelijkheden biedt voor evenementen of optredens, een middenzone geschikt voor leer- en cateringactiviteiten en een zone die ruimte biedt voor leerlingen die rust zoeken.

biodiversiteit

Streekeigen bomen, verwilderde planten en bloemen + natuurlijk ingerichte wadi + insectenhotel