Renovatie Rozenwijk

Door de renovatie van de wijk kreeg deze een nieuwe groene aanblik. De woonstraten takken allen aan op een centrale groene as die als verbindend lint er doorheen slingert.  Dit groene lint doet niet alleen dienst als infiltratie- en buffervoorziening, maar is ook de trage en veilige as doorheen de wijk tot aan het buurthuis.  Deze groene as rijgt letterlijk alles aan elkaar en brengt mensen samen.

info onthardingsproject

gemeente

Kasterlee

adres projectsite

Pioenroos, Ganzerik, Bosroos, Egelantier, Duinroos

opdrachtgever

VMSW nv

projecttype

wijk

participatie

 

ontwerper

Quadrant bvba

investeringskost

1.765.477.66 euro

uitvoeringstermijn

2019

aannemer

Roos

meer info

https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/rozenwijk-kasterlee/

toegepaste maatregelen

ontharding

 

waterbeheer

De nodige buffercapaciteit wordt gerealiseerd in de grachten en infiltratie- en bufferbekken (Wadi). Infiltratie in de projectzone is mogelijk gelet op het doorlatende karakter van de ondergrond.

groeninrichting

een centrale blauw-groene as geeft het groene karakter aan de wijk, fungeert als verbindingszone en verhoogt de leefkwaliteit binnen de wijk. De centrale as wordt versterkt door de integratie van doorsteken voor voetgangers. In de groenzone worden verlichting en zitbanken geplaatst. Daarnaast wordt een speelplein met buurthuis voorzien. Het open buffer –en infiltratiesysteem van grachten wordt op zachte en natuurlijke wijze in de blauw-groene as geïntegreerd. Het groene karakter van de wijk wordt zoveel mogelijk door getrokken door middel van straatbomen.

hittestress

 

modal shift

De woonstraten kennen een profiel met een smalle rijbaan in betonstraatstenen met hiernaast een kruisings- en parkeerzone in kassei. De verschillende voetgangersverbindingen werden aangelegd als een meanderend betonpad.

leefkwaliteit

De centrale blauw-groene as met zitbanken en doorsteken voor voetgangers, brengt mensen samen, fungeert als verbindingszone en verhoogt de leefkwaliteit binnen de wijk.

biodiversiteit