Heraanleg wegenis en riolering Schoutenlaan

Bij heraanleg van de wegenis en riolering werd voor de afvoer van het regenwater geen riool voorzien maar stroomt het naar wadi’s naast de rijweg.

info onthardingsproject

gemeente

Herentals

adres projectsite

Schoutenlaan

opdrachtgever

lokaal bestuur

projecttype

straat

participatie

 

ontwerper

Studiebureau Arcadis

investeringskost

405.000 euro

uitvoeringstermijn

2014

aannemer

Frans Van Gorp bvba

meer info

https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/schoutenlaan-herentals/

toegepaste maatregelen

ontharding

waterbeheer

regenwater van wegenis stroomt naar wadi’s naast de rijweg. Onder de grasstrook bevindt zich een grindpakket voor een extra goede infiltratiewerking.

groeninrichting

 

hittestress

 

modal shift

 

leefkwaliteit

 

biodiversiteit