Hoogstraten Kloostersite Meer

omschrijving project door de ontwerper

Een beschermde kloostersite krijgt na vele jaren een tweede leven. Tegelijkertijd blaast deze herbestemming nieuw leven in de kern van het Kempense dorp Meer. Erfgoed met een plus, meer moet dat niet zijn.

Wonen en ontmoeten in een beschermd klooster
In 1879, volle schoolstrijd, wordt in de Mussenakker in Meer de eerste steen van een katholieke school gelegd. Door de jaren heen komen er stelselmatig gebouwen bij: een klooster in 1900, een huishoudschool in 1908 en een parochiezaal in 1927. Daarna volgen de gebouwen elkaar in sneltempo op. De vijf eerste gebouwen zijn vandaag beschermd als monument en ook de omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

Ontwerp met coherent verhaal
De site is een begrip in de omgeving maar staat al enkele jaren leeg tot enkele enthousiaste dorpsbewoners de krachten bundelen. vzw Klooster Meer wil koste wat het kost nieuw leven blazen in de site. Het moet opnieuw de spil van het dorp worden. Samen met een sociale huisvestingsmaatschappij de Noorderkempen krijgen ze het erfpacht en coördineren ze de herbestemming. Teamwork zoals het hoort. Ze halen aNNo aan boord voor de restauratie en herbestemming van de waardevolle monumenten. DAS-architecten tekenen het ontwerp voor de sociale woningen en D+A voor de buitenaanleg.
Veel partners betekent ook veel wensen. Grootste uitdaging is om deze op één coherente lijn te krijgen. Om ontmoeting, werkgelegenheid, verenigingsleven, toerisme enzovoort in één verhaal samen te brengen.

Van volledige site tot luifel, aNNo staat niet alleen in voor de restauratie en het in ere herstellen van de vijf historisch waardevolle gebouwen, ook de herwaardering van de landschappelijke kwaliteiten nemen we mee in ons ontwerp. Met de rode draad ‘ontmoeten’ in ons achterhoofd creëren we een nieuw dorpsplein. Ook andere dorpsfuncties als de polyvalente ontmoetingsruimte, B&B, naaiatelier, kantoren, winkel voor streekproducten integreren we in ons ontwerp.

info woonproject

gemeente

Hoogstraten

terreinopppervlakte

9.100m2

architect

aNNo architecten
(restauratie)
DAS-architecten
(nieuwbouw)

landschapsarchitect

D+A Consult

projectnummer

HO-E-01

adres projectsite

Donckstraat 13 Meer

opdrachtgever

VZW Klooster Meer

studiebureau

Lime bvba
(stabiliteit)
Evolta
(technieken)
EPB
(Xenadvies bvba)

datum vergunning

mei 2017

bouwjaar

2021-2022

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes: seniorenwoningen
 • collectieve functies/ voorzieningen: polyvalente ruimte, B&B, naaiatelier, kantoren, winkel voor streekproducten

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid

aandeel groene ruimte (volle grond)
6.400m2

totaal aantal wooneenheden
17 + 3

totaal aantal fietsparkeerplaatsen
66