Hoogstraten Brouwerijsite

omschrijving project door de ontwerper

Het terugbrengen van de korrelgrootte van het dorpse weefsel is de basis van het ontwerp. De wand van de Meerse weg wordt afgewerkt en omgeplooid en creëert zo een doorzicht op het landschap in de diepte. ‘De Brouwerij’ markeert, als solitair volume op de hoek, een bijzonder
moment in het straatbeeld en refereert in zijn architecturale expressie naar de ambachtelijke activiteit, die hier eerder geweest is. Met ruimte voor grondgebonden woningen achteraan op de site, vindt een mooie mix van jonge en oudere bewoners hier een thuis. Subtiel inpassen en een
thuis creëren zijn de ambities van dit project. Met kleine gebaren zoekt het naar een architectuur op maat van het dorp. Zo geven gebruik van een lokale baksteen en het voortzetten van de aansluitende kroonlijsthoogte iets vertrouwds aan de straatwand. Metselwerkdetails en een
bijzondere erker voegen er dan weer eigentijdsheid aan toe. In haar aandacht voor samen wonen en dorp maken, probeert dit project op een bescheiden manier, het meervoudig wonen in Meer elegant in te passen.

info woonproject

gemeente

Hoogstraten

terreinopppervlakte

1.430m2

architect

AID Architecten

landschapsarchitect

Archiverde

projectnummer

HO-W-01

adres projectsite

Meerdorp 20-24
Meer

opdrachtgever

Brouwerij Sterkens Immo nv

studiebureau

studiebureau Van Hoorickx

datum vergunning

januari 2016

bouwjaar

2017

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes
 • collectieve functies/ voorzieningen: tuinpaviljoen en parktuin

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid
200 won/ha

aandeel groene ruimte (volle grond)
244m2

totaal aantal wooneenheden
29

totaal aantal fietsparkeerplaatsen
50