Herentals Tempels

omschrijving project door de ontwerper

Tempels is een woonwijkje uit de jaren zestig aan de rand van het dorpscentrum van Morkhoven. Het slingerende stratentracé, het samenhangende straatbeeld en het volwassen groen geven hier veel kwaliteit aan het wonen. De eenvoudige baksteenarchitectuur van de bestaande huizen biedt voldoende houvast bij het uitwerken van een oplossing voor de vraag van Geelse Huisvesting: een groepje van 4 bungalows vervangen door 6 kleine woningen. We maken een gebouw dat zich discreet invoegt tussen de bestaande huizen. Er komt één gemeenschappelijke tuinstrook aan de zonnige straatkant. De parkings en een ruime fietsen- en afvalberging krijgen een plek achter het gebouw. Alle woningen zijn van het doorzontype en hebben een inkom aan de straat. De gevels zijn uitgewerkt in oranjerode baksteen met veel aandacht voor textuur en detaillering. Een lage borstwering in metselwerk bakent de lichtjes terugspringende terrassen af. Zo ontstaan er beschutte buitenplekken waar privacy en het uitzicht naar het suburbane straatleven in balans zijn.

info woonproject

gemeente

Herentals

terreinopppervlakte

970m2

architect

De Architectengroep

landschapsarchitect

/

projectnummer

HE-W-01

adres projectsite

Tempels 18 Herentals

opdrachtgever

Geelse Huisvesting

studiebureau

CRC engineering

datum vergunning

april 2016

bouwjaar

2017

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes: seniorenwoningen
 • collectieve functies/ voorzieningen: fietsen- en afvalberging

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid
66 won/ha

aandeel groene ruimte (volle grond)
268m2

totaal aantal wooneenheden
6

totaal aantal fietsparkeerplaatsen
12