Herentals Schaliken

omschrijving project door de ontwerper

Schaliken is een strategisch gelegen binnengebied dat aansluit bij de Grote Markt van Herentals. De heraanleg komt tegemoet aan verschil-lende uitdagingen van de 21ste eeuw: ontharding, strategische verbindingen voor zacht verkeer, een duurzame waterhuishouding, een kind-vriendelijke inrichting en een kwalitatieve invulling van tijdelijke ruimtes. Tegelijkertijd is de geschiedenis van de plek op een hedendaagse manier weer op de voorgrond gebracht.

Een aantal korte termijn ontwikkelingen stonden op til voor dit strategisch gelegen binnengebied. Het historische stadspark moest worden opgefrist, een publieke parking heraangelegd, de wandelas van ‘t Loopke verbeterd en een nieuw skatepark ingepast. Dit vroeg een geïntegreerd ontwerp.

info groenproject

gemeente

Herentals

terreinopppervlakte

1,25ha

architect

BRUT

landschapsarchitect

MA landscape architects

projectnummer

HE-G-01

adres projectsite

Belgiëlaan 2200 Herentals

opdrachtgever

Stad Herentals

studiebureau

SWECO

datum vergunning

2018

link
http://www.lamaland.eu/projects/binnengebied-schaliken

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • veroredening parkeren
 • veroredening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

ontwerpproces

 • advisering door Gecoro
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure
 • samenwerking met milieudienst en groendienst
 • samenwerking met regionaal landschap
 • samenwerking met andere partners: jeugdraad

landschapsontwerp

 • park
 • plein
 • speelruimte
 • publieke paden
 • podia, evenementenzone
 • sport
 • parkeren auto (publiek)
 • parkeren fiets (publiek)
 • woningen – tuinen
 • school
 • zorgfuncties
 • culturele functies
 • administratieve functies
 • handel
 • horeca
 • sport, recreatie
 • publiek groen
 • collectief groen
 • behoud/integratie historische gebouwen of constructies
 • behoud/integratie bestaande bomen
 • bomen of boomgaard
 • moestuin (publiek)
 • robuustere natuurzone
 • robuustere natuurzone(s)
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • grachten of waterloop
 • wadi of infiltratiebekken
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak bomenbechermplan
 • opmaak werfplan
 • opmaak beheersplan

noot

Gedurende het gehele traject zijn er diverse brede communicatiemomenten geweest. Dit onder de vorm van publiekswandelingen en een debat. Voor het masterplan in het bijzonder zijn er diverse gesprekken geweest met de directe betrokkenen (omwonenden, handel, eigenaars, …) om inzicht te krijgen in hun toekomstperspectieven.