Heist-op-den-Berg Pijpelheide

omschrijving project door de ontwerper

In dit project trachten wij de notie landelijkheid te koppelen aan densiteit. Landelijkheid impliceert doorgaans een spreiding. De vrijstaande woning blijft het icoon van landelijkheid en het woonideaal van de modale Vlaming. Nochtans pleiten alle bevindingen omtrent grondschaarste
en duurzaam energiebeheer zoveel mogelijk voor samenvoegen. Door het schikken van de volumes met een landelijk karakter aan de randen van het terrein, behoudt de plek in grote mate haar karakter als open ruimte. Door de doorsteken voor zacht verkeer, de toegangen doorheen de tuin, verbindingen van tuinen met het openbare gebied en de informele ontmoetingsplekken is ook de beleving uitermate landelijk en informeel. De wooneenheden worden samengepakt in middelgrote gehelen die dialogeren met het landschap. Door de formele aard en uitwerking van de typologie ontstaat een reeks landschappelijke figuren die samen een nieuw model leveren voor het compacte wonen in het buitengebied. De doorgedreven zuidoriëntatie wordt benut door toepassing van lage energie -en passief woningen. Het project is een proefproject voor wat betreft duurzaamheid. De verschillende entiteiten worden volgens verschillende energetische condities gebouwd.

info woonproject

gemeente

Heist-op-den-Berg

terreinopppervlakte

17.396m2

architect

Collectief Noord architecten

landschapsarchitect

Technum

projectnummer

HODB-W-01

adres projectsite

Kapelaan Francklaan & Cardijnlaan Pijpelheide

opdrachtgever

CV Zonnige Kempen

studiebureau

Util Structuurstudies, Cenergie

datum vergunning

juni 2009

bouwjaar

2010

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes
 • collectieve functies/ voorzieningen: collectief/ publiek binnengebied met wadi

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid
38,5 won/ha

aandeel groene ruimte (volle grond)
80,7%

totaal aantal wooneenheden
67

totaal aantal fietsparkeerplaatsen
160