Geel Wijdbosch Dornik

omschrijving project door de ontwerper

Het ensemble refereert aan de informele Vlaamse hofjes, zoals het Begijnhof in Brugge. Rond het hof zijn zowel rijwoningen als appartementen verdeeld over twee volumes. Het ene volume bestaat uit een iets gekromde afwisseling van types, het andere volume vormt een haak, eveneens met een afwisseling van types. De gebouwen staan met hun gevels zoveel mogelijk direct in het groen of hebben een tuinmuurtje dat een voortuin begrenst. De rijwoningen en appartementen op het gelijkvloers worden rechtstreeks ontsloten aan het hof en beschikken over een achtertuin. Een paadje achter de achtertuinen laat toe een short-cut te nemen bij het toekomen of verlaten van de woning. De ontsluiting van de appartementen is georganiseerd rondom drie trappenhuizen met een trap en een lift. Elk gebouw is met een trappenhuis met de parking verbonden. Alle appartementen zijn éénlaags om tegemoet te komen aan de doelgroep van 70-plussers. De verbinding tussen
de trappenhuizen en de appartementen gebeurt met een galerij. Op de eerste verdieping is dit een binnengalerij. Dit ontsluitingstype is erg gebruikelijk bij serviceflats. Omdat binnengaanderijen niet winderig en koud zijn, nodigen ze uit tot ontmoeting, en geven ze meer allure aan het appartement. Op de bovenste verdieping zijn drie korte buitengalerijen voorzien. Door hun beperkte lengte worden ze niet als te stedelijk of te anoniem ervaren.

info woonproject

gemeente

Geel

terreinopppervlakte

11.390m2

architect

Bovenbouw
De Architectengroep

 

landschapsarchitect

BUUR
Omgeving

projectnummer

GE-W-02

adres projectsite

Dornik Geel

opdrachtgever

Geelse Huisvesting

studiebureau

Chablys
CRC Engineering

datum vergunning

april 2014

bouwjaar

2016

link

https://dearchitectengroep.be/dornik-61-begijnhofwoningen-rond-binnentuin-met-wadi

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes: seniorenwoningen
 • collectieve functies/ voorzieningen: ruimte voor 20 scootmobielen

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid
53 won/ha

aandeel groene ruimte (volle grond)
2.950m2 + 1.550m2 privé

totaal aantal wooneenheden
61

totaal aantal fietsparkeerplaatsen
89