Geel Groenenheuvel en Roggendries

omschrijving project door de ontwerper

In twee binnengebieden binnen het stedelijk gebied Geel, genaamd Groenenheuvel en Roggendries, maken we 15 nieuwe gezinswoningen, vlak bij elkaar. De projectgronden zijn een beetje overschotjes, blauwe plekken omgeven door lintbebouwing en achterkanten en gehypothekeerd
door rioleringen en smalle toegangswegen. Ze zijn niet echt specifiek, maar worden dat hopelijk ooit wel. We introduceren vier aparte woningtypes, die de klassieke woonverbanden in vraag stellen, met herkenbare kenmerken en nuances en met aandacht voor het niet-gebouwde.
Adressen, verbanden en herkenbare fronten. Een doodlopende straat en een buurtplein. Per site maken we een verstandshuwelijk: een patiowoning met een berging aan de straat & een woning met een dikke voortuin aan een speelplein; een koetswoning met een carport en een suburban villa aan een gaard. Variaties op het thema verraden de samenhang en zijn welkom tegengif voor een te klassieke eenheidsworst. De relatie met het publieke is telkens fundamenteel anders. Collectiviteit wordt zachtjes gestuurd in de aanleg van de publieke ruimte, die een wadi met een speeltuin combineert en gelooft dat een doorsteek tussen tuinen nog steeds een kruiwagenpad kan zijn.

info woonproject

gemeente

Geel

terreinopppervlakte

2.600m2 & 3.360m2

architect

BULK architecten

landschapsarchitect

/

projectnummer

GE-W-01

adres projectsite

Hollestraat en Kempstraat

opdrachtgever

Geelse Huisvesting

studiebureau

Planet Engineering

datum vergunning

februari 2013
maart 2012

bouwjaar

2014

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes: seniorenwoningen
 • collectieve functies/ voorzieningen: fietsen en afvalberging

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid
27 & 24 won/ha

aandeel groene ruimte (volle grond)
1.817m2 & 2.615m2

totaal aantal wooneenheden
7 & 8

totaal aantal fietsparkeerplaatsen
56