Dessel Alfons Smet Residentie

omschrijving project door de ontwerper

De Alfons Smet Residentie breekt radicaal met de klassieke opbouw van een woonzorgproject om plaats te maken voor een bundeling van intrigerende tegenstrijdigheden. De rode draad is het streven naar een plek waar oud en jong zich thuis voelt, waar rust en activiteit een harmonieus geheel vormen en waar welzijn, zorg, wooncomfort en natuur samengaan in een hedendaagse en vooral warme architectuur. Het gebouw maakt een slingerbeweging, inspelend op de omgeving en creëert zo een veelheid aan buitenplekken als overgang tussen openbaar en collectief. Binnen zorgt het voor levendige gangen, eerder straatjes en steegjes, nu eens smal, dan weer breed, kronkelend, met telkens nieuwe uitzichten en in interactie met de omgeving. Boeiende perspectieven en inspirerende momenten nodigen de bewoners en bezoekers uit om samen te komen. De wooneenheden zijn ruimtelijk en licht. Elke bewoner heeft een eigen terras dat met glas kan afgesloten worden om de binnenruimte met een wintertuin te vergroten. Het gelijkvloers is een beetje ‘buiten’: met een bistro, kapsalon, restaurant, thuiszorgwinkel, huisartsenpraktijk en kinderkribbe – publiek toegankelijk – wordt dit een plek waar omwonenden en bewoners elkaar ontmoeten… zo wordt de omgeving maximaal bij het dagelijkse leven betrokken.

info woonproject

gemeente

Dessel

terreinopppervlakte

27.800m2

architect

AID Architecten

landschapsarchitect

Ludovic Devriendt

projectnummer

DE-WZ-01

adres projectsite

Lukasstraat 2a Dessel

opdrachtgever

Alfons Smet Vastgoed nv

studiebureau

Archimedes

datum vergunning

september 2011

bouwjaar

2012

link

https://aidarchitecten.be/projecten/alfons-smet-residenties

planologisch kader

 • ruimtelijk uitvoeringsplan
 • verordening wonen
 • verordening parkeren
 • verordening groen
 • woonomgevingsplan
 • richtlijnenboek
 • masterplan
 • beeldkwaliteitsplan
 • PRUP kleinstedelijk gebied
 • beleidsmatige gewenste ontwikkeling
 • andere

context

 • stadscentrum
 • stadsrand
 • dorpscentrum
 • dorpsrand
 • aan steenweg
 • aan publiek plein of park
 • in binnengebied
 • op <400m van voorzieningen
 • binnen 1,5km station
 • binnen 1,5km fiets-o-strade
 • aansluiting bij open ruimte

functies

 • wonen
 • handel of horeca
 • bedrijvigheid
 • dienstverlening
 • zorg
 • publieke functies
 • publieke buitenruimte
 • collectieve buitenruimte
 • publiek deelwagenpunt
 • mobipunt
 • publieke parking

woningtypes

 • grondgebonden woningen – rijwoningen
 • grondgebonden woningen – gekoppelde woningen
 • grondgebonden woningen – gestapelde woningen
 • grondgebonden woningen – tweegezinswoningen
 • grondgebonden woningen – andere
 • appartementen – gezinsvriendelijke appartementen
 • appartementen – aanpasbare appartementen
 • appartementen – hoogbouw (+4 bouwlagen)
 • atelierwoningen
 • uitbreidbare woningen
 • zorgwoningen
 • collectief wonen – cohousing
 • andere woningtypes
 • collectieve functies/ voorzieningen: tuinpaviljoen en parktuin

inrichting & ontwerp

 • publiek groen
 • collectief groen
 • collectief parkeren auto
 • collectief parkeren fiets
 • boomgaard – moestuin
 • bomen
 • groendak – daktuin
 • robuustere natuurzone
 • gevelgroen
 • publieke trage verbinding
 • CO2-neutraal
 • opvang hemelwater binnen project
 • (deels) behoud historisch erfgoed
 • behoud landschapselementen
 • voorzieningen insecten, vogels, dieren
 • opmaak landschapsontwerp door landschapsarchitect

ontwerpproces

 • advisering door GECORO
 • advisering door kwaliteitskamer
 • organisatie participatieproces
 • wedstrijdprocedure

cijfers

nieuwe woningdichtheid

aandeel groene ruimte (volle grond)
21.536m2

totaal aantal wooneenheden
91 serviceflats + 63 kamers

totaal aantal fietsparkeerplaatsen

noot

Genomineerd voor de Belgische Architectuurprijs 2015.