verordening/richtlijnen duurzame mobiliteit

Het modeldocument ‘verordening/richtlijnen duurzame mobiliteit’ bevat concrete voorschriften/richtlijnen gericht op duurzame mobiliteit. Het document dient ter inspiratie om een gemeentelijke verordening of een richtinggevend kader uit te werken of een bestaand instrument te actualiseren.

Het modeldocument werd opgemaakt door de mobiliteitsexperten en ruimtelijk planners van IOK i.s.m. externe experten. Bestaande bronnen werden geraadpleegd en inzichten vanuit maatwerk werden geïntegreerd.

Elk modeldocument moet op maat van de gemeente vertaald worden. Het volledig uitgewerkte document kan bekomen worden bij het toekennen van de opdracht tot de opmaak of herziening van een verordening en/of richtlijnen.

Op basis van het gedetailleerde document kan men eenvoudig een selectie maken van artikels en paragrafen die men wenst op te nemen en kan men de keuze maken tussen verordenende of richtinggevende bepalingen.

Door middel van deze volledig uitgewerkte modeldocumenten kan de gemeente zeer gericht en snel aan de slag om instrumenten op maat op te maken die gedragen zijn door een team van experten.

Vraag het document of meer info via mail.