Vorselaar

fichenummer: VOR-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

projectadvisering

  • gemeentelijke kwaliteitskamer
  • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

  • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
    https://raadpleeg-vorselaar.onlinesmartcities.be/zittingen/18.1217.4049.4047/agendapunten/1
  • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen
    in opmaak