Ravels

fichenummer: RA-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

   • ruimtelijk structuurplan
    Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ravels
   • ruimtelijk beleidsplan
    in opmaak
   • ruimtelijk uitvoeringsplan (deel) woonkern(en)
    RUP Dorpscentrum Ravels
    RUP Dorpskern Poppel (in opmaak)
   • beleidsmatig gewenste ontwikkeling m.b.t. (deel) woonkern(en)
   • verordening: wonen – woonkwaliteit
   • verordening: parkeren
   • verordening: groen
   • verordening: historisch erfgoed
   • verordening: andere
   • groenplan – groenvisie (deel) woonkern(en)
   • plan – visie trage verbindingen/paddennetwerk woonkern(en)
   • plan – visie historisch erfgoed woonkern(en)
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): publiek domein
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): specifieke locaties
   • masterplan – ontwerpend onderzoek
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: draaiboek, richtlijnen bij projectaanvragen
    Plan meergezinswoningen met zonering (werkplan)
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: woningtypetoets

projectadvisering

 • gemeentelijke kwaliteitskamer
 • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

 • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
  2.000 euro per wooneenheid voor ontwikkeling in WUG
 • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen
  in opmaak: verplicht ondergrondse afvalcontainer vanaf 25 wooneenheden