Olen

fichenummer: OL-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

   • ruimtelijk structuurplan
    https://www.olen.be/product/147/ruimtelijk-structuurplan-olen
   • ruimtelijk beleidsplan
   • ruimtelijk uitvoeringsplan (deel) woonkern(en)
    RUP O.L.V.-Olen en St.-Jozef-Olen
    RUP De Weeën
    RUP Olen-Centrum
   • beleidsmatig gewenste ontwikkeling m.b.t. (deel) woonkern(en)
    Woningtypetoets
   • verordening: wonen – woonkwaliteit
    https://www.olen.be/product/779/gemeentelijke-stedenbouwkundige-verordening-met-het-oog-op-het-versterken-van-de-woonkwaliteit
   • verordening: parkeren
    https://www.olen.be/product/637/gemeentelijke-stedenbouwkundige-verordening
   • verordening: groen
    gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
   • verordening: historisch erfgoed
   • verordening: andere – huiskavels en verkavelingen
    gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
   • groenplan – groenvisie (deel) woonkern(en)
   • plan – visie trage verbindingen/paddennetwerk woonkern(en)
   • plan – visie historisch erfgoed woonkern(en)
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): publiek domein
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): specifieke locaties
    Stedenbouwkundige studie Olen-centrum & Architecturale kwaliteit RUP kernen Olen (in voorbereiding van RUP’s)
   • masterplan – ontwerpend onderzoek
    verschillende binnengebieden
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: draaiboek, richtlijnen bij projectaanvragen
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: woningtypetoets

projectadvisering

 • gemeentelijke kwaliteitskamer
  Architectuur Begeleidings- en BeoordelingsCommissie (ABBC)
 • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

 • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
 • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen