Nijlen

fichenummer: N-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

projectadvisering

  • gemeentelijke kwaliteitskamer
  • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

  • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
    https://www.nijlen.be/8_2020_retributiereglement-op-de-dossierkosten-bij-omgevingsaanvragen-en-andere-
    administratieve-stukken-inzake-ruimte
  • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen
    projectspecifiek