Meerhout

fichenummer: ME-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

   • ruimtelijk structuurplan
    https://www.meerhout.be/gemeentelijk-ruimtelijk-structuurplan
   • ruimtelijk beleidsplan
   • ruimtelijk uitvoeringsplan (deel) woonkern(en)
   • beleidsmatig gewenste ontwikkeling m.b.t. (deel) woonkern(en)
    Woonomgevingsplan 2030
   • verordening: wonen – woonkwaliteit
   • verordening: parkeren
    https://www.meerhout.be/verordening-parkeerplaatsen
   • verordening: groen
   • verordening: historisch erfgoed
   • verordening: andere
   • groenplan – groenvisie (deel) woonkern(en)
   • plan – visie trage verbindingen/paddennetwerk woonkern(en)
   • plan – visie historisch erfgoed woonkern(en)
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): publiek domein
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): specifieke locaties
   • masterplan – ontwerpend onderzoek
    https://www.meerhout.be/masterplannen
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: draaiboek, richtlijnen bij projectaanvragen
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: woningtypetoets

projectadvisering

 • gemeentelijke kwaliteitskamer
 • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

 • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
 • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen
  https://www.meerhout.be/File/Download/13622/C38343B73BE2EB42E9A0465295BF327E