Kasterlee

fichenummer: K-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

projectadvisering

  • gemeentelijke kwaliteitskamer
  • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

  • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
    https://www.kasterlee.be/product/836/belasting-ontspanningszones-en-groenvoorzieningen
  • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen
    https://www.kasterlee.be/product/845/algemene-stedenbouwkundige-verordening