Hoogstraten

fichenummer: HO-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

   • ruimtelijk structuurplan
   • ruimtelijk beleidsplan
    in opmaak (opgestart in 2021)
   • ruimtelijk uitvoeringsplan (deel) woonkern(en)
   • beleidsmatig gewenste ontwikkeling m.b.t. (deel) woonkern(en)
    zone meergezinswoningen
   • verordening: wonen – woonkwaliteit
    https://www.hoogstraten.be/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-ordening/bestemmingen-en-stedenbouwkundige-voorschriften/stedenbouwkundig-verordening
   • verordening: parkeren
   • verordening: groen
   • verordening: historisch erfgoed
   • groenplan – groenvisie (deel) woonkernen)
   • plan – visie trage verbindingen/paddennetwerk woonkern(en)
   • plan – visie historisch erfgoed woonkern(en)
    Hoogstraten, erfgoed en ontwikkeling
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): publiek domein
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): specifieke locaties
   • masterplan – ontwerpend onderzoek
    https://www.hoogstraten.be/node/13352
    https://www.hoogstraten.be/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-ordening/wortel-2030
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: draaiboek, richtlijnen bij projectaanvragen
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: woningtypetoets

projectadvisering

 • gemeentelijke kwaliteitskamer
 • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

 • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
 • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen