Herselt

fichenummer: H-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

   • ruimtelijk structuurplan
    https://www.herselt.be/ruimtelijke-structuurplannen
   • ruimtelijk beleidsplan
   • ruimtelijk uitvoeringsplan (deel) woonkern(en)
    https://www.herselt.be/rup-woonkernen-stedenbouwkundige-voorschriften
   • beleidsmatig gewenste ontwikkeling m.b.t. (deel) woonkern(en)
   • verordening: wonen – woonkwaliteit
    https://www.herselt.be/verordening-woonkwaliteit
   • verordening: parkeren
   • verordening: groen
   • verordening: historisch erfgoed
   • groenplan – groenvisie (deel) woonkernen)
   • plan – visie trage verbindingen/paddennetwerk woonkern(en)
   • plan – visie historisch erfgoed woonkern(en)
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): publiek domein
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): specifieke locaties
   • masterplan – ontwerpend onderzoek
    masterplannen diverse gebieden
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: draaiboek, richtlijnen bij projectaanvragen
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: woningtypetoets

projectadvisering

 • gemeentelijke kwaliteitskamer
 • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

 • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
  https://www.herselt.be/belastingreglement-omgevingsvergunning
 • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen