Herentals

fichenummer: HT-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

projectadvisering

 • gemeentelijke kwaliteitskamer
  Gecoro
 • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

 • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
  belastingreglement omgevingsvergunningen 
  financiële lasten bij grotere projecten
  financiële lasten ivm deelmobiliteit
 • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen