Heist-op-den-Berg

fichenummer: HODB-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

   • ruimtelijk structuurplan
    https://www.heist-op-den-berg.be/gemeentelijk-ruimtelijk-structuurplan
   • ruimtelijk beleidsplan
   • ruimtelijk uitvoeringsplan (deel) woonkern(en)
   • beleidsmatig gewenste ontwikkeling m.b.t. (deel) woonkern(en)
    https://www.heist-op-den-berg.be/ruimtelijke-uitvoeringsplannen
   • verordening: wonen – woonkwaliteit
   • verordening: parkeren
   • verordening: groen
   • verordening: historisch erfgoed
   • groenplan – groenvisie (deel) woonkernen)
   • plan – visie trage verbindingen/paddennetwerk woonkern(en)
    inventarisatie trage wegen
   • plan – visie historisch erfgoed woonkern(en)
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): publiek domein
    dorpskarakterschetsen in kader studie veerkrachtige dorpen
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): specifieke locaties
    Schriek, Booischot, ‘t Goor
   • masterplan – ontwerpend onderzoek
    voor verschillende gebieden in het kleinstedelijk gebied
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: draaiboek, richtlijnen bij projectaanvragen
    in opmaak
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: woningtypetoets

projectadvisering

 • gemeentelijke kwaliteitskamer
 • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

 • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
  op maat van het project
 • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen
  op maat van het project