Grobbendonk

fichenummer: GR-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

   • ruimtelijk structuurplan
    https://www.grobbendonk.be/producten/detail/103/gemeentelijk-ruimtelijk-structuurplan 
   • ruimtelijk beleidsplan
   • ruimtelijk uitvoeringsplan (deel) woonkern(en)
   • beleidsmatig gewenste ontwikkeling m.b.t. (deel) woonkern(en)
    In opbouw 
   • verordening: wonen – woonkwaliteit
   • verordening: parkeren
   • verordening: groen
   • verordening: historisch erfgoed
   • verordening: andere – algemene bouwverordening
    https://www.grobbendonk.be/verordeningen
   • groenplan – groenvisie (deel) woonkernen)
   • plan – visie trage verbindingen/paddennetwerk woonkern(en)
   • plan – visie historisch erfgoed woonkern(en)
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): publiek domein
    zie beleidsmatig gewenste ontwikkeling
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): specifieke locaties
    zie beleidsmatig gewenste ontwikkeling
   • masterplan – ontwerpend onderzoek
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: draaiboek, richtlijnen bij projectaanvragen
    zie beleidsmatig gewenste ontwikkeling
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: woningtypetoets
    zie beleidsmatig gewenste ontwikkeling

projectadvisering

 • gemeentelijke kwaliteitskamer
 • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

 • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
  vanaf 1 januari 2022: retributiereglement + belasting
 • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen