Beerse

fichenummer: BE-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

projectadvisering

  • gemeentelijke kwaliteitskamer
  • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

  • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
    file://beerse.be/folderredirection$/carolieng/Downloads/43560.pdf
  • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen