Balen

fichenummer: BA-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

   • ruimtelijk structuurplan
    https://www.balen.be/product/91/gemeentelijk-ruimtelijk-structuurplan
   • ruimtelijk beleidsplan
   • ruimtelijk uitvoeringsplan (deel) woonkern(en)
   • beleidsmatig gewenste ontwikkeling m.b.t. (deel) woonkern(en)
   • verordening: wonen – woonkwaliteit
   • verordening: parkeren
   • verordening: groen
   • verordening: historisch erfgoed
   • verordening: andere
    algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
   • verordening: andere
    gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
   • verordening: andere
    gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid
   • verordening: andere
    gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
   • verordening: andere
    gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
   • groenplan – groenvisie (deel) woonkernen)
   • plan – visie trage verbindingen/paddennetwerk woonkern(en)
   • plan – visie historisch erfgoed woonkern(en)
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): publiek domein
   • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): specifieke locaties
   • masterplan – ontwerpend onderzoek
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: draaiboek, richtlijnen bij projectaanvragen
   • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: woningtypetoets

projectadvisering

 • gemeentelijke kwaliteitskamer
 • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen