Baarle-Hertog

fichenummer: BH-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

 • ruimtelijk structuurplan
 • ruimtelijk beleidsplan
 • ruimtelijk uitvoeringsplan (deel) woonkern(en)
 • beleidsmatig gewenste ontwikkeling m.b.t. (deel) woonkern(en)
 • verordening: wonen – woonkwaliteit
 • verordening: parkeren
 • verordening: groen
 • verordening: historisch erfgoed
 • groenplan – groenvisie (deel) woonkernen)
 • plan – visie trage verbindingen/paddennetwerk woonkern(en)
 • plan – visie historisch erfgoed woonkern(en)
 • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): publiek domein
 • beeldkwaliteitsplan (deel) woonkern(en): specifieke locaties
 • masterplan – ontwerpend onderzoek: specifieke locaties
 • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: draaiboek, richtlijnen bij projectaanvragen
 • richtlijnen – leidraden – tools bij ontwerpproces: woningtypetoets

projectadvisering

 • gemeentelijke kwaliteitskamer
 • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

 • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
 • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen