Arendonk

fichenummer: AR-1-2021

info gemeentelijke planologische instrumenten woonkernen

instrument

projectadvisering

  • gemeentelijke kwaliteitskamer
  • intergemeentelijke kwaliteitskamer

lasten bij projectaanvragen

  • financiële lasten bij bepaalde projectaanvragen
  • stedenbouwkundige lasten bij bepaalde projectaanvragen