functionele woonomgeving

Inspirerende inrichtingsbepalingen m.b.t. de functionele en belevingskwaliteit van binnen– en buitenruimten.

inrichtingsbepalingen

Een voorstel van inrichtingsbepalingen die op maat van de gemeente vertaald kunnen worden in richtinggevende en/of verordenende ruimtelijke instrumenten of als inspiratiebron hierbij kunnen dienen.

toelichting

Een toelichtende nota horende bij de inrichtingsbepalingen waar men achtergrondinformatie terug vindt m.b.t. de inhoud en het belang van de voorgestelde inrichtingsbepalingen.

bibliotheek

Een overzicht van bestaande websites, tools, publicaties en andere bronnen die geraadpleegd kunnen worden bij zowel de analyse van de projectsite als bij het ontwerpen en adviseren van specifieke projecten. 

leidraad

Een samenvatting van de inrichtingsbepalingen in een beknopte en handige interactieve leidraad; te hanteren bij het ontwerpproces door zowel de GOA als de ontwerper en aanvrager van een project.

begrippenlijst

Een overzicht van de gebruikte begrippen en bijhorende toelichting in de modeldocumenten.

beeldenbank

Een verzameling van referentiebeelden die inspiratie kunnen bieden bij het ontwerpproces of ter illustratie kunnen worden voorgelegd bij het thema.

In opbouw.